Equip Tècnic

fotocarnet
JOAQUIM PLÀ
Entrenador
3er Nivell
fotocarnet
FRANCISCO JOSÉ OSUNA
Entrenador
2ón Nivell
fotocarnet
VICTOR VINUESA
Entrenador
1er Nivell
fotocarnet
CRISTIAN SALVADOR
Monitor